Strona główna
          Projekty
             Pisma
            Galeria
             Linki
          Kontakt
.
@informacja
@nowości
.
Został uruchomiony całodobowy serwis automatycznej sekretarki pod numerem:

022 398 70 40

Ewentualne uwagi, komentarze bądź wskazówki proszę kierować pod wskazany numer. Z góry dziękujemy.

krajowa7.pl 
statystyka
logowanie - poczta
Wszystko wskazywało, że szkice budowy trasy S-7 będą zgodne z założeniami i planami zagospodarowania gminy Tarczyn.
Niestety koncepcja w ostatnim roku zmieniła się, pytanie dlaczego??

WAŻNA INFORMACJA (dodano 19.09.2008)
Zawiadomienie-rozprawa administracyjna otwarta dla społeczeństwa.
Dotyczy przedsięwzięcia polegającego na budowie południowego wylotu z Warszawy drogi ekspresowej S-7 w kierunku Grójca.
Na podstawie art. 32 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 Nr 25, poz. 150) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. nr 98, poz.1071 z późn. zm.) zawiadamia się strony postępowania, samorządowe jednostki organizacyjne, organizacje społeczne, a także inne osoby, których udział w rozprawie jest uzasadniony ze względu na jej przedmiot, o rozprawie administracyjnej otwartej dla społeczeństwa, przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsięwzięcia polegającego na budowie południowego wylotu z Warszawy drogi ekspresowej S-7 w kierunku Grójca. Rozprawa odbędzie się w dniu 30 października 2008 r. o godz. 1400 w Gimnazjum, ul. Szarych Szeregów 8, 05-555 Tarczyn. Jednocześnie wzywa się strony, samorządowe jednostki organizacyjne, organizacje społeczne, a także inne osoby, których udział w rozprawie jest uzasadniony ze względu na jej przedmiot, do złożenia przed rozprawą wyjaśnień, dokumentów i innych dowodów do Wojewody Mazowieckiego (Wydział Środowiska i Rolnictwa Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego, Plac Bankowy 3/5, Warszawa, pok. 714) oraz do stawienia się na rozprawę osobiście lub przez przedstawicieli albo pełnomocników. Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr telefonu 0 22 695 60 84 lub 695 69 73.
.. Więcej >>

WAŻNA INFORMACJA (dodano 18.04.2008)
We wtorek 22.04.2008 w Tarczynie odbędzie się spotkanie w sprawie przebiegu trasy ekspresowej S-7 przez tereny gminy.

INFORMACJA (dodano 18.04.2008)
W dniu dzisiejszym odbyło się spotkanie w Lesznowoli k\Grójca poświęcone budowie trasy S-7.
Projektant z Eurostrady Sp. z o.o. podał do informacji, iż powrócono na wniosek GDDKiA do wariantu IV ze względu na liczne protesty mieszkańców gminy Tarczyn. Poinformował dodatkowo, że każdy z analizowanych wariantów jest zgodny z obowiązującym prawem.
Od przybyłego na spotkanie radnego z gminy Tarczyn wszyscy dowiedzieliśmy się o zaplanowanym spotkaniu na wtorek tj. 22.04.2008. Informację tą potwierdził również przedstawiciel Eurostrady.


Ważna wiadomość (dodano 28.03.2008)
Wczoraj tylko szkic - dzisiaj wariant IV - opracowanie wstępne
W dniu dzisiejszym (28.03.2008) pojawił się oficjalnie wariant IV przebiegu trasy NS przez gminę Tarczyn. Mapy są dostępne na stronie www.eurostrada.pl. Jeszcze wczoraj tylko szkic – dla wielu osób „coś wirtualnego” - dzisiaj wariant IV - wstępne opracowanie Eurostrady Sp. z o.o. z maksymalnym wykorzystaniem korytarza rezerwowanego pod autostradę.


 INFORMACJA (dodano 17.03.2008)
"Wariant IV - obietnica czy kolejna gra na zwłokę?"
W dniu 17.03.2008 odbyło się spotkanie w gimnazjum w Tarczynie.
Podstawowym elementem, który po raz pierwszy ujrzał światło dzienne był IV wariant przebiegu trasy ekspresowej S-7. Ze względu na brak informacji w STEŚ odnośnie możliwości przeprowadzenia drogi według tzw. wariantu IV możemy przypuszczać, iż w dniu dzisiejszym wariant ten został po raz pierwszy podany do publicznej wiadomości przez biuro Eurostrada Sp. z o.o.
Dodatkowo nasze stowarzyszenie przedstawiło szkic projektu wariantu IV, który to w znaczącej mierze wykorzystuje zarezerwowany korytarz – tereny wyłączone spod inwestycji.
Pragnę wszystkim podziękować za przybycie i merytoryczne pytania.
Dodatkowo dziękuję za słowa poparcia naszego działania. Jedyna nadzieja dla całej naszej gminy to solidarność, której to niestety brakuje. Trzeba się łączyć bo tylko działania dużej grupy ludzi z danego terenu mogą doprowadzić do wariantu IV, który to jest najkorzystniejszy dla całej gminy – szczególnie rozwojowy dla terenów wschodnich; zarówno samego Tarczyna jak i miejscowości przyległych. Poprowadzenie drogi S-7 obrzeżami gminy spowoduje dodatkową atrakcyjność ze względu na odsunięcie tranzytu, jak również zminimalizuje uciążliwość w trakcie samej budowy. Istniejąca trasa E-7 na pewno wystarczy na wiele lat dla ruchu lokalnego czy międzypowiatowy. Niewątpliwie zostanie ona dla mieszkańców naszej gminy główną drogą dojazdową do terenów południowych i południowo-wschodnich Warszawy.
Dziękuję za zainteresowanie,
Apeluję, nie dajmy uśpić naszej czujności po dzisiejszym spotkaniu.
Pozdrawiam,
jz

 INFORMACJA (dodano 20.02.2008)
"Środowiskowe problemy obwodnic Warszawy"
W dniu 20.02.2008 przedstawiciele stowarzyszenia „krajowa7.pl” uczestniczyli w spotkaniu zorganizowanym przez Posła na Sejm Artura Górskiego oraz radnego Dzielnicy Ursynów Arkadiusza Zwolińskiego. Temat dotyczył Środowiskowych problemów obwodnic Warszawy, które zostały omówione przez byłego Ministra Ochrony Środowiska Prof. Jana Szyszko.Ważna wiadomość (dodano 04.02.2008)
Spotkanie z Posłem Januszem Piechocińskim
W dniu dzisiejszym o godzinie 18.00 w Szkole Podstawowej w Pamiątce odbyło się spotkanie mieszkańców gminy Tarczyn w sprawie lokalizacji trasy ekspresowej S-7 (trasy NS). Spotkanie zostało zorganizowane przez Członków Założycieli Stowarzyszenia „krajowa7.pl”. Na spotkanie przybył Poseł na Sejm RP Pan Janusz Piechociński, Burmistrz Miasta i Gminy Tarczyn Pani Barbara Galicz, Radni oraz około 150 mieszkańców. Najważniejsza informacja to ustalony termin spotkania w GDDKiA w składzie: władze gminy, Stowarzyszenie „krajowa7.pl”, sołtysi kilku miejscowości. O dalszych ustaleniach będziemy wszystkich z Państwa na bieżąco informować na naszej stronie www.krajowa7.pl. Ewentualne pytania proszę kierować na krajowa7@krajowa7.pl lub na infolinię.
Pragniemy podziękować Panu Januszowi Piechocińskiemu za przyjęcie zaproszenia oraz wysłuchanie naszych uwag i wątpliwości związanych z przebiegiem trasy NS.


Ważna wiadomość (dodano 02.01.2008)
Z końskiego grzbietu...
Po z lekka zamarzniętej ziemi śmigamy do Pawłowic obejrzeć może ostatni raz piękne nieużytki. Ostatni bo ok. 100 ha kupiła firma deweloperska i szykuje się do pobudowania osiedla domków... Więcej >>

Ważna wiadomość (dodano 27.12.2007)
Kolejne pismo do GDDKiA
Wciąż czekamy na spotkanie z dyrektorem GDDKiA i projektantem.
Tym razem z rąk Burmistrza Tarczyna wpłynęło pismo do GDDKiA...
Więcej >>

Ważna wiadomość
Droga niezgodna z planem
Kilkuset mieszkańców gminy Tarczyn protestuje przeciwko zmianie przebiegu planowanej drogi ekspresowej S-7, który od wielu lat był ustalony w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego gminy. Projektant nagle zrezygnował z części gruntów, które od dłuższego czasu były zarezerwowane pod inwestycję i wytyczył trasę przez tereny dużo bardziej zabudowane.    Więcej >>

Ważna wiadomość